För säkra vägar

Massor av motorcyklister hjälper till att säkra våra vägar genom att rapportera faror, och kanske är det så att dåliga vägar är extra farliga för de som åker på två hjul – i jämförelse med de som åker bil.

För de som älskar att åka motorcykel vet vikten av bra vägkvalitet, utan sprickor, hål eller grus. Dessvärre ser det inte riktigt ut så överallt i Sverige och arbeten för att fixa till detta sker kontinuerligt. Men det är farligt att arbeta vid till exempel en hårt trafikerad väg, för att vara säker på att ens anställda är trygga är det ett måste med rätt kläder, beställ varselkläder på arbetsbyxor.com så syns alla i trafiken trots att det är mörkt ute.

Motorcyklisterna som gör vägarna säkrare

pexels-photo-112659-largeEn av de som rapporterar in trafikfaror i vägnätet till Trafikverket kan man läsa om i en artikel i Sveriges Radio. Det är en motorcyklist som tillsammans med flera andra knuttar har organiserat sig för att hitta olika faror och brister som sprickor och potthål. Detta på särskilt uppdrag av Sveriges Motorcyklisters Centralförbund. De är så kallade vägspanare och jobbar då särskilt med trafiksäkerhetsfrågor, genom att besiktiga vägar och miljöer omkring dessa. Alla avvikelser rapporteras till myndigheten Trafikverket. Här står mer om Sveriges vägnät.

En vanlig skada i svenska vägar är tjälskador. Dessa uppstår när det samlas vatten i sprickor som fryser i nattetid och skadar vägen permanent. Dessutom är det så att Trafikverket har dragit ner på anslagen till underhåll av det mindre vägnätet, så en smärre upprustning är av behov. Till dess är det dock väldigt viktigt med dessa vägspanare som ser till att de kanske glömda farorna faktiskt rapporteras och sedan prioriteras av Trafikverkets olika entreprenörer.

I Barometern kan en läsa om hur en grusväg blivit till ett hot mot en MC-träff, detta efter att byggstarten krockade med invigningen. Detta skapar inte bara faror det kanske gör att färre motorcyklister kan ta sig dit. Det är alltså A och O med bra vägar för de som sitter på två hjul, kanske viktigare än för de som sitter bakom en ratt och är mer skyddad.