Att byta drivpaket

Drivpaketet på en motorcykel är omgärdat av många myter, och inte minst av speciella uppfattningar om hur man ”ska” göra. Men egentligen är det inte särskilt komplicerat.

Drivpaketet består av kedja och drev, och är egentligen inte mer komplicerat än motsvarande på en cykel. Kedjan överför kraften från motorn till bakhjulet, och dreven ger i kombination med kedjan rätt utväxling. Ju större bakdrev och ju mindre framdrev desto högre blir motorvarvet. Det innebär att motorcykeln accelererar snabbare, men topphastigheten blir å andra sidan lägre.

Det här är viktigt att känna till det här när man ska byta drivpaket. Vilken storlek man ska välja på dreven beror framför allt på var och hur man kör. För motorvägskörning är ett litet bakdrev mest, och för den som mest kör på mindre vägar kan det istället löna sig att gå upp lite i storlek på bakdrevet.

Drevet

Det är inte bara drevens storlek som man bör ta hänsyn till, utan även vilket material de är gjorda av. Framdrev är alltid gjorda i stål, men för bakdreven finns det olika valmöjligheter. Drev i stål håller längst, men väger å andra sidan ganska mycket. Drev i lättmetall väger, som namnet antyder, mindre, men slits å andra sidan snabbare. Det finns en lösning som försöker förena det bästa av två världar, och det är bakdrev med kärna i lättmetall och nitad stålkrans. Sådana drev kostar å andra sidan något mer.

Kedjan

Kedja och drev kan köpas var för sig, eller tillsammans. Den som köper delarna separat bör kontrollera att de passar ihop. Detta ser man genom sifferbeteckningarna, som vanligen är 520, 525, 530 eller liknande. Beteckningarna anger rullarnas diameter, avståndet mellan rullarna och kedjans invändiga bredd. Om man inte vill gå ned för att minsk vikten fungerar det ofta bäst att välja en kedja med samma bredd som satt där från början.