ABS på MC

År 2007 omkom 60 motorcyklister på de svenska vägarna, året därpå var siffran 51 stycken. Andelen dödade motorcyklister, satt i förhållande till det totala antalet motorcyklar i den svenska trafiken, har varit mer eller mindre oförändrat i många år. Motorcyklister är dock generellt en utsatt grupp i trafiken.

Att så många motorcyklister skadas har att göra med hastigheten och bristen på skydd. Skaderisken för motorcyklister är dubbelt så hög som för andra trafikanter. Därför pågår utvecklandet av olika säkerhetssystem som ska minska skadorna. Ett av dessa system är ABS.

ABS står för antiblockeringssystem, och har funnits på personbilar sedan mitten av 1980-talet. Hjulen låser sig inte vid en inbromsning, vilket ger en säkrare bromsning, och för det mesta också en kortare bromssträcka. Detta är extra viktigt på motorcyklar, eftersom en stor andel av dödsolyckorna på detta fordon enligt de studier som gjorts beror på dålig bromsteknik. Allra vanligast är att föraren antingen bromsar för hårt med bakbromsen, och fordonet därför välter, eller att hen istället inte vågar använda frambromsen tillräckligt. En del av dessa olyckor skulle ha kunnat undvikas helt med ABS-system.

Siffror om ABS

Trots detta är det än så länge inte särskilt vanligt med ABS på motorcyklar i Sverige. I de fall det finns, som standard eller tillval, rör det sig främst om modeller i klasserna sport touring, touring, standard eller off road. Det går dock snabbt framåt på området: under 2011 var hela 62 % av alla motorcyklar som såldes i Sverige utrustade med ABS. I en undersökning svarade också 80 % av de tillfrågade att de ville ha ABS på sin nästa motorcykel.

I en stor undersökning som publicerades 2009 visades att ABS-system skulle ha haft en olycksreducerande effekt på 48 % av de svåra och dödliga MC-olyckorna. En konsekvens av denna undersökning är att alla motorcyklar över 125 kubik måste ha ABS från år 2016. Mopeder och motorcyklar under gränsvärdet måste i stället ha kombinerade bromsar, så kallade CBS-system. Detta enligt en EU-förordning.