Mer än bara en cykel med motor

Av namnet på fordonet kan man tro att en motorcykel helt enkelt är en cykel med motor. Men så enkelt är det inte. En motorcykel är en helt egen typ av fordon. Det vet de flesta som äger en.

Idag tror kanske många att motorcyklarna utvecklades genom att man helt enkelt satte motorer på vanliga cyklar. De känner inte till Butler Petrol Cycle. Detta fordon konstruerades 1884, och anses vara den första bilen som byggdes i Storbritannien. För en nutida betraktare tycks fordonet dock inte ha särskilt mycket gemensamt med en bil. Snarare ser ”bilen” ut som ett jordbruksredskap, eller som en trehjulig sulky med motor.

Den första motorcykeln anses vara Daimler Reitwagen, som byggdes av de tyska uppfinnarna Gottlieb Daimler och Wilhelm Maybach 1885. Detta fordon var ganska likt dagens moderna motorcyklar, men hade två ”stödhjul” som tjänade som stöd vid svängar.

Kraft, balans och frihet

Daimlers och Maybachs Reitwagen utnyttjade nämligen inte den princip som gäller för cyklars och motorcyklars svängförmåga, och som gör det svårare att studera tvåhjuliga fordon är fordon med fler hjul. Ett tvåhjuligt fordon löper en större risk att tippa, och de tippar också för det mesta om de inte färdas framåt, och om inte masscentrum hålls över hjulen. På en cykel är det cyklisten själv som står för kraften som driver fordonet framåt, och det är även denna kraft som får cykeln att inte falla. På en motorcykel är det motorn som driver ekipaget framåt, men motorn kan inte sköta balansen, utan denna får föraren sköta.

Det är dock inte bara motorn som skiljer en motorcykel från en vanlig cykel, åtminstone inte direkt. Alla som försökt ta MC-kort, eller som har tagit det, vet att det är något helt annat. Visst är det farligare att åka motorcykel än att färdas på de flesta andra sätt, men å andra sidan ger det en känsla av frihet som inga andra fordon ger.